Provedu vás změnou

Koučování, mentorink a vzdělávání

Co firmám poskytuji

Vypíchla jsem 4 základní oblasti, ve kterých firmám pomáhám, abyste mohli získat náhled na mou činnost. Ráda se s vámi sejdu a proberu detaily.

Rozvoj lídrů

Nová role? A nedaří se ji uchopit? Nebo pro změnu stagnace, pocit vyhoření? Potřeba zlepšit některé své kompetence? Nebo je teprve zmapovat? Sladění rolí a nalezení rovnováhy v životě? Možná příprava dalších kroků v podnikání? Nebo cokoli dalšího, co vám pomůže v pohodě a s nadhledem zvládat vaši roli lídra s dobrými výsledky? Nabízím vám koučink nebo mentorink dle vaší aktuální potřeby. Vše opírám o mé dlouholeté zkušenosti manažerské i podnikatelské, ale i vzdělání kouče.

(Re)start týmů

Špatná komunikace. Nedůvěra. Výmluvy. Nečinnost. Frustrace. Boje o moc. Nepochopení. I to se občas přihodí. Ráda otevírám s týmy témata, která třeba nejsou úplně líbivá a provádím je k řešení. Jak hodnotí zadavatelé: "Přiměla je konkrétně formulovat a hledat cestu řešení." "Získali jsme praktické kroky k propojení týmu." Nebo přímo účastníci: "Líbil se mi prostor pro otevřené vyjádření vlastního názoru bez obav, což mi pomohlo uklidnit některé vnitřní rozpory." Prostě do pohody.

Facilitace setkání

Veřejná nebo interní. Pravidelná nebo nahodilá. Řešení problému nebo jen setkání nad hledáním nových příležitostí. Pro malou skupinu i desítky lidí. Ráda vás provedu vašim tématem tak, aby vše proběhlo konstruktivně, v pozitivní atmosféře a s jasným výsledkem. Mnou facilitovaná setkání probíhají v duchu: "Výsledek je důležitý, dobrá atmosféra taky. A jedno bez druhého nedává smysl."

Vedení workshopů

Práce s hodnotami či důvěrou, definování rolí a jejich sladění, time management pro nesystematiky, podnikání v souladu se sebou. To je jen krátký náhled na témata, která jsem zpracovala. Nenabízím jeden kurz všem. Každá firma má své aktuální potřeby a já se je snažím poznat, pochopit a nabídnout unikátní produkt. Mé workshopy jsou interaktivní, plné her, otázek. Klíčové je pro mě ukončení akčními kroky. Co se bude dít, až se vrátíme ke své práci, svému životu?

Jak probíhá spolupráce se mnou?

 

 • Co skutečně potřebujete?
  Přijedu za vámi a pobavíme se o tom, co skutečně potřebujete. Jaká je vaše aktuální situace? A jaký váš nejlepší možný výsledek? A co pro vás mohu udělat já?
 • Co vám mohu poskytnout?
  Zpracuji vám konkrétní nabídku reflektující vaše potřeby.
 • Jak to bude vypadat?
  Obojí propojíme a stanovíme základní rámec spolupráce, tedy co, kdy, kde a pro koho konkrétně budeme co dělat.
 • Jdeme na to
  Děláme naplánované. V případě potřeby se potkáváme, probíráme zpětnou vazbu. Případně korigujeme zadání dle měnících se podmínek.
 • Uzavíráme
  Vyhodnocujeme, fakturuji, hradíte.